Openingsuren

24/7 - altijd bereikbaar

Adres

Aarschotsesteenweg 83, 3111Wezemaal (Rotselaar)

website voorwaarden

Sleepkadee BV
Koen Decime
Aarschotsesteenweg 83Wezemaal (Rotselaar) 3111

Tel.: +3216433076
E-Mail: info@sleepkadee.be

Deze Website-Voorwaarden leggen de voorwaarden vast waaronder gebruik kan gemaakt worden van de website van Sleepkadee BV: sleepkadee.be .

Door toegang te zoeken tot de website en gerelateerde toepassingen, die door Sleepkadee ter beschikking worden gesteld, stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan de in dit document vermelde voorwaarden. 


De beschikbaarheid van de aangeboden diensten is afhankelijk van het functioneren van het internet, wat buiten de controle van Sleepkadee valt. Sleepkadee kan niet garanderen dat de diensten steeds aan de vereisten zullen voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zullen zijn. Sleepkadee zal alle redelijke maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van de door gebruikers geleverde gegevens te handhaven. Van tijd tot tijd kunnen diensten of toepassingen onbeschikbaar zijn, bijvoorbeeld: (i) voor onderhoud, (ii) in geval van overmacht, (iii) bij internetproblemen, (!v) wegens niet onmiddellijk oplosbare fouten in software, hardware of diensten.

Bij het gebruik van sommige toepassingen wordt de gebruiker gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken, waarvan de verzameling, het gebruik en de opslag wordt geregeld door het Privacybeleid van Sleepkadee en de toepasselijke wetgeving. De gebruiker is verplicht om correcte informatie over zichzelf te verstrekken en deze informatie up-to-date te houden. Sleekakdee is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de levering van de diensten als gevolg van informatie die niet correct is.

Door zijn e-mailadres en/of telefoonnummer aan Sleepkadee te verstrekken, stemt de gebruiker

 ermee in dat Sleepkadee contact kan opnemen via die contactgegevens, voor alle zaken die betrekking hebben op de te leveren diensten. Deze e-mails vormen geen "ongevraagde commerciële e-mailadvertenties”.


Sleepkadee is niet verantwoordelijk voor het gedrag van enige gebruiker op de website en aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.


De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij geen misbruik zal maken van de website. Misbruik is elke handeling van de klant die in strijd is met deze Voorwaarden, het Privacybeleid, en toepasselijke wet- en regelgeving.

Icons made by Freepik from flaticon.com